fbpx

Vấn đáp về giao dịch giới hạn tại Tòa án Thị xã Seattle đối đáp dịch COVID-19

Theo mối quan tâm về Sức khỏe và An toàn  của dân chúng trong thời điểm chứng dịch COVID-19, Tòa án Thị Xã Seattle có mở cửa giới hạn theo Quy luật Hành chánh 2020-08.

Nếu tôi muốn tranh cãi giấy phạt của tôi ?

Hiện thời các phiên xử giấy phạt đậu xe và vi cảnh (lưu thông) chỉ được tiến diễn bằng văn bản trình bày. Nếu quý vị muốn yêu cầu một phiên tòa để tranh cãi hoặc thuyên thuyết giấy phạt của mình, xin hãy theo hướng dẫn ở mặt sau giấy phạt và nộp bằng thư hoặc gọi (206) 684-5600 thứ hai-thứ sáu, 9:00g sáng – 4:30g chiều.

Quý vị sẽ nhận được thư thông báo phiên tòa, bao gồm hướng dẫn nộp sự trình bày của mình trên mạng hoặc bằng thư.

Hiện thời Tòa án Thị Xã Seattle không tính phí trả trễ giấy phạt.

Nếu tôi có một vụ hình sự ?

Kể từ ngày 6 tháng 7, Tòa án Thị Xã Seattle sẽ tái diễn một số phiên tòa tại ngoại cho các vụ hình sự. Quý vị sẽ nhận được thư thông báo ngày hầu tòa. Nếu địa chỉ nhân thư của quý vị đã thay đổi, hãy Gọi (206) 684-5600 thứ hai-thứ sáu, 9:00g sáng – 4:30g chiều, để cho họ biết địa chỉ mới.

Tiềm kiếm trên mạng ngày hầu tòa tại đây.

Đeo mặt và và khoảng cách xã hội cần thiết cho mỗi khách và nhân viên. Nếu quý vị không khỏe hoặc bị cảm, hãy ở nhà và liên lạc tòa số (206) 684-5600 thứ hai-thứ sáu, 9:00g sáng – 4:30g chiều để đổi hẹn phiên tòa.

Nếu quý vị là bị can và có thắc mắc về vụ của mình, hãy liên lạc luật sư của mình. Văn phòng Luật sư Công có cẩm nang bằng ngôn ngữ  AnhTây ban nha cho các cá nhân không thể liên lạc trực tiếp luật sư của họ.

Luật sư: Xin truy cập vào kết nối hồ sơ trên mạng  Kết nối Thông tin Vụ  về thông tin vụ của thân chủ của mình.

Nếu tôi muốn trả tiền giấy phạt hoặc tiền phạt ?

Quý vị có thể trả giấy phạt trên mạng, bằng ĐT (206) 233-7000, hoặc bằng thư.  Hiện thời được miễn phí giao dịch mạng và ĐT khi thanh toán.

Hãy liên lạc dịch vụ khách hàng số (206) 684-5600 nếu quý vị không có thể trả tiền giấy phạt hoặc tiền phạt. Quý vị có thể nộp đơn trả góp trên mạng theo chương trình trả góp.  Tòa án Thị Xã Seattle không tính phí trả trễ giấy phạt trong thời điễm tòa đáng đóng cửa, và các giấy phạt không có bị chuyển giao cho các dịch vụ đòi nợ.

Hãy gọi (206) 684-5600 thứ hai-thứ sáu, 9:00g sáng – 4:30g chiều, nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần giúp đỡ.

Nếu tôi phải trình diện ban ngày ?

Hiện thời các cá nhân đang bị trình diện ban ngày không cần trình diện tại tòa, ngoại trừ họ được đích thân liên lạc và yêu cầu trình diện. Nếu quý vị chưa tiếp chuyện với nhân viên liên lạc của mình từ lúc tòa đóng cửa vào ngày 16 tháng 3, 2020, xin vui lòng gọi cho họ, nhắn tin rõ ràng danh tính và thông tin liên lạc của mình. Hãy gọi (206) 684-7840 nếu quý vị không có thông tin liên lạc của viên chức của mình.

Nếu tôi đang bị quản chế ?

Hiện thời các cá nhân đang bị quản chế không cần trình diện tại tòa, ngoại trừ họ được đích thân liên lạc và yêu cầu trình diện. Nếu quý vị chưa tiếp chuyện với viên chức của mình từ lúc tòa đóng cửa vào ngày 16 tháng 3, 2020, xin vui lòng gọi cho họ, nhắn tin rõ ràng danh tính và thông tin liên lạc của mình. Hãy gọi (206) 684-7840 nếu quý vị không có và cần lấy thông tin liên lạc của viên chức của mình. Quý vị cũng có thể email [email protected].

Nếu tôi muốn đến Trung tâm Dịch vụ Cộng đồng ?

Đáng tiếc thay, Trung tâm Dịch vụ Cộng đồng đang đóng cửa đến khi có thông báo thêm. Hãy truy cập vào seattle.gov/courts/crc để được thêm thông tin về dịch vụ.

Tôi có thể yêu cầu một một lễ thành hôn không?

Hiện thời lễ thành hôn không có tiến diễn bên trong tòa. Quý vị có thể yêu cầu một lễ thành hôn bên ngoài tòa, theo trang mạng của chúnhg tôi.

Nếu tôi có nhiệm vụ bồi thẩm đoàn ?

Tất cả các phiên xử có bồi thẩm đoàn đã bị đình hoãn đến sớm nhất là ngày 26 tháng 8, 2020.

Nếu tôi cần tiếp cận hồ sơ tòa án ?

Văn phòng Hồ sơ mở cửa trong giờ làm việc bình thường và có thể liên lạc tại số 206-684-5636. Nhiều hồ sơ tòa án có thể tiếp cận được theo kết nối mạng.

Truy cập vào trang mạng của chúng tôi để được thêm thông tin về yêu cầu hồ sơ tòa án.

Nếu tôi có các câu hỏi khác ?

Hãy gọi (206) 684-5600 thứ hai-thứ sáu, 9:00g sáng – 4:30g chiều.

leverton

Content is the most important part of having quality links to your website. With Area-Info.net, we provide a quality location to share your story and include links to your website to help you grow. If you would like to learn more, visit this page to see how you can use Area-Info.net to rank higher and quicker in search engines. Contact me directly at [email protected] with any questions, or to schedule speaking engagements.