fbpx

Austin xác nhận trường hợp bệnh ban đào đầu tiên kể từ năm 1999

Austin, Texas – Austin Public Health (Hệ Thống Y Tế Công Cộng Austin) đang điều tra một trường hợp bệnh ban đào được biết chưa đến một tháng sau ngày xác nhận trường hợp bệnh sởi đầu tiên tại Quận Travis kể từ năm 1999 – cũng là lần cuối cùng cư dân tại Quận Travis mắc bệnh ban đào. Trên cả nước, mỗi năm thường có ít hơn mười trường hợp bệnh ban đào, hầu hết có liên quan tới việc du hành quốc tế.

Bệnh ban đào được phòng ngừa…