fbpx

Austin Public Health (Sở Y Tế Công Cộng Austin) xác nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh sởi tại Quận Travis kể từ năm 1999

Austin Public Health (Sở Y Tế Công Cộng Austin) xác nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh sởi tại Quận Travis kể từ năm 1999

Austin, Texas – Một cư dân của Quận Travis đã được chẩn đoán là mắc bệnh sởi. Trên tinh thần cẩn trọng, Austin Public Health (APH) đang hợp tác với các sở y tế địa phương ở miền Trung Texas để thông báo cho những người hiện diện tại cái địa điểm cụ thể dưới đây trong các khoảng thời gian nhất định rằng họ có thể đã bị…